Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Afwijking van verbod Procedure 4 - omvormingsprogramma

Procedure 4 - omvormingsprogramma

Het omvormingsprogramma geeft de mogelijkheid om een afwijking van het verbod te krijgen voor een periode van drie jaar. Dit in afwachting van de heraanleg en omvorming van deze terreinen.

De deadline voor het indienen van het omvormingsprogramma was 2014. Lopende omvormingsprogramma's kunnen wel geactualiseerd worden voor 1 april 2017. Deze procedure kan niet meer opgestart worden. toch nog moeilijkheden? Bekijk procedure 6.

Aan alle instanties met een omvormingsprogramma in 2015-2017 vragen we om het onderstaand formulier in te vullen. Alles afgerond? Dan ben je snel klaar met het formulier.

Nog niet overal klaar? Geef aan waar wel en waar niet en motiveer indien nodig de verlenging van je aanvraag.

Schuif je omvormingen niet op de lange baan. 2018-2020 is de laatste termijn voor het omvormingsprogramma.
Aan te leveren documenten
  • Formulier met de contactgegevens, de verantwoording van de aanvraag en de handtekening. Het sjabloon vind je onderaan deze pagina.
  • Excel-document met de om te vormen terreinen en de nodige informatie om de onevenredig hoge kost te onderbouwen. Het sjabloon omvorming vind je onderaan deze pagina.
Document acties