Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Afwijking van verbod Procedure 6 - instap omvormingsprogramma

Procedure 6 - instap omvormingsprogramma

Procedure 6 is een éénmalige procedure om in 2017 af te wijken van het verbod en in te stappen in het omvormingsprogramma voor 2018-2020.

Waarom procedure 6?

Het omvormingsprogramma is bedoeld om nog tijdelijk pesticiden te kunnen gebruiken op moeilijk te onderhouden terreinen. Dit kan alleen op voorwaarde dat deze terreinen binnen een afzienbare tijd aangepast worden om ze wél onderhoudsvriendelijk te maken zodat pesticiden niet meer nodig zijn. Je kon tot 1 april 2014 een omvormingsprogramma aanvragen en dit vervolgens voor 1 april 2017 actualiseren om zo tot uiterlijk 2020 nog pesticiden te gebruiken op voorwaarde van omvorming.

In Vlaanderen blijken nog verschillende gemeenten nog steeds met uitzichtloze terreinen te zitten zoals grote grindbegraafplaatsen. Ze vroegen daar geen omvormingsprogramma voor aan maar zitten nu met de handen in het haar omdat ze zonder pesticiden te gebruiken in de huidige situatie het onderhoud niet kunnen bolwerken.

Om deze gemeenten een uitweg te bieden kunnen zij met deze procedure nog intekenen op het omvormingsprogramma via procedure 6. Je krijgt - wanneer goedgekeurd - een afwijking op voorwaarde dat je een heraanleg doet in 2017,2018,2019 of 2020 die zorgt voor een pesticidevrij onderhoud achteraf.

Aan te leveren documenten
  • Formulier met de contactgegevens, de verantwoording van de aanvraag en de handtekening. Het sjabloon vind je onderaan deze pagina.
  • Excel-document met de om te vormen terreinen en de nodige informatie om de onevenredig hoge kost te onderbouwen. Het sjabloon omvorming vind je onderaan deze pagina.
Document acties