Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Glyfosaat FAQ Glyfosaat

FAQ Glyfosaat

Een overzicht van vaak gestelde vragen en de bijhorende antwoorden.

Vragen

Antwoorden

 • Wat is glyfosaat?

Glyfosaat is een onkruidbestrijdingsmiddel dat inwerkt op alle planten en al tientallen jaren is toegelaten. Glyfosaat zit als werkzame stof in een heel aantal pesticiden. Een bekend voorbeeld is Roundup.

 

 • Waarom is in Vlaanderen, Wallonië en Brussel Hoofdstedelijk gewest het gebruik van producten met glyfosaat verboden voor particulieren?

Bij het gebruik van glyfosaat bestaan er risico’s voor de gezondheid en het milieu. Bij een correct gebruik en met het dragen van beschermende kledij en handschoenen zijn de risico’s klein maar onderzoek toont aan dat amateurgebruikers zich niet altijd houden aan de gebruiksvoorschriften en veiligheidsvoorschriften. Dat zorgt voor een groter risico voor milieu en gezondheid.

 

 • Hoe kan ik onkruid / ongewenste planten dan wel bestrijden?

Er zijn heel wat manieren om tuin en oprit zonder pesticiden te onderhouden. Je vindt veel tips op bestrijdingsgids van Zonder is Gezonder via de website https://www.zonderisgezonder.be/bestrijdingsgids.

Voorkomen is beter dan genezen, bekijk dus zeker ook wat je kan doen om minder last te hebben van ongewenste planten - http://www.vmm.be/mijn-gifvrije-tuin/

 

 • Geldt het verbod in Vlaanderen voor iedereen?

Professionele gebruikers met een fytolicentie zoals landbouwers en tuinaannemers mogen nog wel producten met glyfosaat gebruiken. Zij beschikken over de nodige opleiding en uitrusting om producten met glyfosaat veilig toe te passen.

 

 • Hoe lang duurt het verbod?

Het verbod gaat in op woensdag 19 juli 2017. Er is geen einddatum voorzien.

 

 • Hoe weet ik of een bestrijdingsmiddel glyfosaat bevat?

Dit kan je terugvinden op het etiket van het product. Als het etiket niet meer goed leesbaar is, kan je de productnaam opzoeken op de website van de federale overheid (www.fytoweb.be) daar krijg je alle nodige informatie.

 

 • Waarom worden producten met glyfosaat wel nog verkocht in de winkel?

De federale overheid is verantwoordelijk voor het op de markt brengen van deze producten. Zij beslissen of een product mag verkocht worden of niet. De gewesten mogen het gebruik van deze producten reguleren. Zoals bijvoorbeeld het instellen van een gebruiksverbod in Vlaanderen of een gebruiksverbod in een kwetsbare zone.

Professionele gebruikers zoals tuinaannemers mogen deze producten nog wel gebruiken. Hoewel zij meestal professionele producten zullen kopen die niet zichtbaar in de winkelrekken staan, kunnen zij ook amateurproducten gebruiken.

 

 • Wat moet ik doen met de restanten van glyfosaathoudende pesticiden die ik nog in huis heb?

Restanten en al dan niet lege verpakkingen van pesticiden moet je in het recyclagepark binnenbrengen bij het klein gevaarlijk afval (KGA).

 

 • Hoe staat het met glyfosaat in andere gewesten en in onze buurlanden?

Alle Belgische gewesten verbieden het gebruik van glyfosaat door particulieren. Ook Nederland en Frankrijk beperken het gebruik van pesticiden door particulieren

 

 • Is glyfosaat schadelijk voor het milieu?

Alle pesticiden zijn gemaakt om schade toe te brengen aan bepaalde organismen. Glyfosaat brengt schade toe aan planten en is dus inherent schadelijk voor het milieu. Door de pesticiden volgens de voorschriften toe te passen en zeker niet te overdoseren wordt het risico voor het milieu tot een minimum herleid.

Wat we niet weten is welke impact de cocktail van stoffen in het milieu kan hebben.

 

 • Is glyfosaat schadelijk voor de mens?

Daar is men het niet over eens. Het hangt er heel erg van af op welke manier je het product onderzoekt en of je de verschillende toegevoegde stoffen die de werking van glyfosaat bevorderen mee in rekening brengt. Op de website van de Federale overheid vind je een grondige analyse van de situatie. http://fytoweb.be/nl/gewasbeschermingsmiddelen/gebruik/professionele-gebruiker/glyfosaat

 

 • Mag mijn gemeente of stad nog pesticiden met glyfosaat gebruiken?

In Vlaanderen is er al een hele tijd een verbod op het gebruik van alle pesticiden voor de openbare diensten. Je gemeente is (vrijwel) pesticidenvrij. Sommige gemeenten hebben nog problemen met één of enkele terreinen en kregen dan ook een afwijking om pesticiden te gebruiken. Dit kunnen glyfosaathoudende pesticiden zijn.

 

 • Wat kan ik doen als mijn buren nog glyfosaat gebruiken?

Waarschijnlijk zijn je buren niet op de hoogte van de wetgeving. Je kan best zorgen dat zij ook de juiste informatie hebben en hen de situatie uitleggen. Verwijs hen ook naar de mogelijkheden om zonder pesticiden aan de slag te gaan.

Lukt het niet dan kan de lokale toezichthouder (vaak de milieuambtenaar of lokale politie) bemiddelen en handhaven.

 

 • Waarom mogen landbouwers nog wel pesticiden gebruiken?

Elke landbouwer heeft de juiste vorming gehad om op een correcte en veilige manier pesticiden te kunnen toepassen. Door de principes van de geïntegreerde gewasbescherming toe te passen worden pesticiden pas in laatste instantie toegepast aan een zo laag mogelijke dosis.

Meer informatie vind je op de website van het departement Landbouw en Visserij : http://lv.vlaanderen.be/nl/plant/gewasbescherming/geintegreerde-gewasbescherming

Document acties