Gebruik geen pesticiden
Home

Zonder is gezonder

Slakken in je moestuin, planten tussen de tegels van het voetpad of in de grasmat van het sportveld, pleinen en parken onderhouden... We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die producten werken doorgaans goed, maar ze zijn schadelijk voor de gezondheid en voor de natuur. Ze vervuilen het water en de lucht en maken planten en dieren ziek. Eens in het milieu, zijn deze stoffen erg moeilijk te verwijderen.

Welke informatie zoek je?


Gezinnen

Doelgroep gezinnen

Openbare diensten

Doelgroep openbare diensten

Terreinbeheerders

Doelgroep terreinbeheerders

 

Aan de slag zonder pesticiden

  1. Voorkom het gebruik van pesticiden. Ontwerp of laat de tuin, het park, het terras of plein zo ontwerpen dat er rekening gehouden wordt met een pesticidenvrij beheer. Hier hebben de landschapsarchitect en tuinarchitect een belangrijke rol. Ontwerptips om pesticidenvrij te beheren, zijn verzameld in de leidraad pesticidenvrij ontwerpen.
  2. Gebruik alternatieven. In de bestrijdingsgids vind je concrete tips om specifieke problemen op te lossen en ongewenste dieren en planten, ziekten en plagen te bestrijden, zonder pesticiden.
  3. Is het echt niet mogelijk zonder? Welke pesticiden je in laatste instantie kan gebruiken lees je in de rubriek Pesticiden gebruiken.

 

Nieuwe regels vanaf 2015

De nieuwe regels gelden voor alle terreinen waar niet aan land- en tuinbouw gedaan wordt. Een particuliere tuin valt niet onder deze regelgeving.

Vanaf 1 januari 2015 mogen geen pesticiden meer gebruikt worden:

  • Op alle terreinen die horen bij een openbare dienst of daarvoor gebruikt worden zoals schoolterreinen, terreinen van de gemeente, zorginstellingen, perrons,…;
  • Op alle terreinen gelegen in een drinkwaterbeschermingsgebied;
  • In een zone van 6 meter langs oppervlaktewater zoals bijvoorbeeld grachten, waterlopen en vijvers;
  • Op bermen.

Enkel in specifieke gevallen zijn afwijkingen mogelijk op dit pesticidenverbod.

Vanaf 1 januari 2015 geldt op de overige terreinen een minimumgebruik:

  • Op verhardingen groter dan 200m²;
  • Op alle terreinen die toegankelijk zijn voor publiek of kwetsbare groepen.
Minimumgebruik betekent dat je pesticiden enkel op de te bestrijden planten of ongewenste dieren mag gebruiken.
 

Geef mee het goede voorbeeld

 

Affiche gemeentenGebruik het Zonder is gezonder-campagnemateriaal en hang een gepersonaliseerde affiche op.

Bekijk alle campagnemateriaal.

 

Heb je zelf goede tips? Geef ze aan ons door en vertel ze voort

Document acties