Gebruik geen pesticiden
Home Archief

Archief

Campagne 2003
Zonder is gezonder is een initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij. De campagne ontstond in 2003. Aanvankelijk richtte ze zich tot drie doelgroepen: openbare besturen, gezinnen en land- en tuinbouwers.
Campagne 2007
In de campagne van 2007 stonden de gezinnen en de bewoners van waterwingebieden centraal. De campagne ging gepaard met een grootscheepse inzamelactie van restanten van (vervallen) bestrijdingsmiddelen. Tevens werd opnieuw opgeroepen om het gebruik van pesticiden in huis en tuin te verminderen. Deze keer lag de klemtoon bij mensen die wonen in waterwingebieden.
Draaiboek Zonder is gezonder
 
Generieke lijst 2015 - niet meer geldig
Deze lijst met generieke afwijkingen kon u gebruiken in 2015.
Leidraad pesticidentoets
 
Lijst met generieke afwijkingen 2016 - niet meer geldig
De lijst met generieke afwijkingen van 2016 bevat soorten die onder de opgenomen voorwaarden mogen bestreden worden volgens Procedure 1. Het pesticidengebruik wordt bijgehouden en openbare besturen rapporteren het gebruik met vermelding van afwijkingsnummer
Wetgeving
 
Document acties