Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken

Pesticiden gebruiken

Voorkom het gebruik van pesticiden om tuinen, parken, terrassen of parkeerterrein te onderhouden. Als je ze toch gebruikt, hou dan rekening met de toepassingsvoorschriften, zoals beschermkledij dragen, voldoende afstand houden van de waterloop, tijd houden tussen de toepassing en de betreding…

Pesticiden: gewasbeschermingsmiddelen & biociden

Pesticiden omvatten de gewasbeschermingsmiddelen en de biociden.

Ook zout, azijn, bleekwater en alle andere keukenmiddeltjes die je gebruikt om onkruiden en plagen te bestrijden zijn pesticiden wanneer je ze gebruikt om iets mee te bestrijden!

Bekende voorbeelden van gewasbeschermingsmiddelen zijn de herbiciden (tegen ongewenste planten), fungiciden (voor het doden van schimmels) en insecticiden (tegen ongewenste insecten). Voorbeelden van biociden zijn rodenticiden (voor het doden van knaagdieren, zoals ratten ) en algiciden (tegen groene aanslag).

Gewasbeschermingsmiddelen zijn opgedeeld in:

  • producten voor professioneel gebruik (deze producten hebben een P in het erkenningsnummer);
  • producten voor de amateur (met een G in het erkenningsnummer).

Professionele producten kan je niet zomaar kopen of gebruiken. Hiervoor heb je een fytolicentie nodig. Surf voor meer info naar www.fytolicentie.be.

Meer over gewasbeschermingsmiddelen en de producten die erkend zijn, lees je op Fytoweb.

Meer over biociden en de producten die toegelaten zijn vind je bij de federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en op biociden, ik gebruik ze doordacht.

Document acties