Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids

Bestrijdingsgids

De bestrijdingsgids bevat heel wat informatie en tips om terreinen pesticidenvrij te beheren.

Ongewenste dieren
Hier vind je een beschrijving van de ongewenste dieren, preventieve maatregelen en eventuele alternatieve bestrijdingsmethoden.
Ongewenste planten
Hier vind je een beschrijving van de ongewenste planten, preventieve maatregelen en eventuele alternatieve bestrijdingsmethoden.
Ziekten en plagen
De lijst met gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt geactualiseerd. De huidige beschikbare informatie is beperkt tot een beschrijving van de plagen en ziekten, preventieve maatregelen en eventuele alternatieve bestrijdingsmethoden. Specifiek chemisch productgebruik en informatie over de impact daarvan op mens en milieu is momenteel niet raadpleegbaar.
Machinegebruik
Een overzicht van machines voor alternatieve bestrijding door de VVOG
Document acties