Gebruik geen pesticiden
Home Aanleg en ontwerp Leidraad pesticidenvrij ontwerpen

Leidraad pesticidenvrij ontwerpen

Deze leidraad geeft ontwerpaanbevelingen om nieuwe ontwerpen en bestaande terreinen op een eenvoudigere manier pesticidenvrij te kunnen onderhouden.

Dit document kan je gebruiken als leidraad bij de omvorming, aanleg en her(aanleg) van verhardingen en groenzones. De aanbevelingen in deze publicatie zijn afgestemd op de meest relevante werken en richtlijnen op dit gebied, zoals deze van het Harmonisch Park- en Groenbeheer, Natuurtechnische milieubouw, Standaardbestek 250 en op de principes rond waterberging en het voorkomen van wateroverlast.

Het rapporteringsformulier dat hoort bij deze leidraad is opgevat als document waarmee de aannemer of ontwerper aan de opdrachtgever kan doorgeven op welke manier de verschillende aanbevelingen al dan niet werden opgenomen in het ontwerp. Dit is het uitvoeren van de pesticidentoets. 

Om het uitvoeren van deze aanbevelingen op te nemen in een erelooncontract kunt u op de pagina richtlijn erelooncontracten enkele standaardparagrafen vinden.

 

Download de leidraad "Pesticidenvrij Ontwerpen"

Download het rapporteringformulier voor de pesticidentoets

Vraag een gedrukt exemplaar aan van de leidraad "pesticidenvrij ontwerpen"

Document acties