Gebruik geen pesticiden
Home Archief Wetgeving Toezicht en handhaven

Toezicht en handhaven

Overtredingen op het decreet Duurzaam Pesticidengebruik en de uitvoeringsbesluiten worden beschouwd als vrijevelddelicten. Die worden vervolgd volgens de regels van het Milieuhandhavingsdecreet.

Handhaven van pesticidengebruik (PDF - 143 Kb)
Dit document geeft een overzicht van alle relevante wetgeving rond het pesticidengebruik en de handhaving ervan.
Document acties