Gebruik geen pesticiden
Home Archief Wetgeving Welke wetgeving geldt op mijn terrein?

Inleiding

Voor het gebruik van pesticiden in de open lucht gelden verschillende milieuwetgevingen. De regel is dat de strengste wetgeving geldt. Het eenvoudigste is om geen pesticiden te gebruiken voor het beheer van terreinen voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten. Op die manier handel je – zonder de wetgeving uit te pluizen – correct en binnen de bestaande milieuwetgeving.

Het gebruik van pesticiden in en op gebouwen is niet opgenomen in dit schema. Ook hier adviseert de Vlaamse overheid om enkel in uitzonderlijke gevallen chemische bestrijding te gebruiken. Preventie en alternatieve bestrijdingswijzen hebben de voorkeur.

De beslissingstool leidt je naar de relevante wetgeving op basis van de ligging van het terrein, de bescherming van het terrein en het terreintype. De begrippenlijst in de bijlage verduidelijkt de gebruikte termen. Cruciaal zijn de definities van openbare dienst(en) en commerciële activiteit. Het decreet richt zich ook tot particulieren en niet-commerciële verenigingen, dus ook vzw’s. Afhankelijk van de doelstellingen van de vzw, valt die onder openbare dienst of commerciële activiteit.

» Start de beslissingstool.

 

 


Document acties