Gebruik geen pesticiden
Home Archief Wetgeving Decreten en besluiten (1) Decreet duurzaam gebruik pesticiden en de bijhorende besluiten

(1) Decreet duurzaam gebruik pesticiden en de bijhorende besluiten

Decreet duurzaam gebruik pesticiden
Decreet houdende duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest (8 februari 2013)
Besluit duurzaam gebruik pesticiden
Besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik (15 maart 2013)
Wijzigingsbesluit grondwaterbescherming
Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones en het besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 1985 houdende reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen, wat pesticidengebruik betreft (15 maart 2013)
Wijzigingsbesluit glyfosaat
Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik
Reguleringsimpactanalyse horend bij het decreet en het besluit duurzaam gebruik van pesticiden voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten (PDF - 965KB)
De reguleringsimpactanalyse of RIA is een gestructureerd proces dat de positieve en de negatieve effecten van verschillende beleidsopties afweegt. Deze RIA geeft een inzicht in de voor- en nadelen van die verschillende opties onderzocht bij het decreet en het besluit duurzaam gebruik pesticiden.
Reguleringsimpactanalyse horend bij het wijzigingsbesluit van 27 maart 1985 waterwingebieden en beschermingszones grondwater (PDF - 411KB)
De reguleringsimpactanalyse of RIA is een gestructureerd proces dat de positieve en de negatieve effecten van verschillende beleidsopties afweegt. Deze RIA geeft een inzicht in de voor- en nadelen van die verschillende opties onderzocht bij het wijzigingsbesluit waterwingebieden en beschermingszones grondwater
Document acties