Gebruik geen pesticiden
Home Archief Wetgeving Decreten en besluiten (1) Decreet duurzaam gebruik pesticiden en de bijhorende besluiten Wijzigingsbesluit glyfosaat

Wijzigingsbesluit glyfosaat

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nadere regels inzake duurzaam gebruik van pesticiden in het Vlaamse Gewest voor niet-land- en tuinbouwactiviteiten en de opmaak van het Vlaams Actieplan Duurzaam Pesticidengebruik

Document acties