Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste planten Op oprit, terras en tuinpaadjes

Op oprit, terras en tuinpaadjes

Als een verharding voldoende gebruikt wordt, kan krijg je geen kruidgroei. Je ‘stapt’ dan de kruidgroei weg. Je krijgt wel kruidgroei in de lente en de herfst omdat je het terras in die periode nog niet gebruikt. Je krijgt ook kruidgroei als je verharding veel groter is dan je nodig hebt, en dus een flink deel niet gebruikt. Om geen last te krijgen van allerhande onkruiden en mossen is de beste oplossing dus om zo weinig mogelijk te verharden, alleen maar daar waar het echt nodig is en waar je er vaak gebruik van zal maken. Een andere optie is om een verhardingssoort te gebruiken, zoals bijvoorbeeld graskunststofplaten of grasdals, die net bedoeld is om gedeeltelijk te begroeien met planten.

Waar groeien de plantjes?

 

Ongebruikte oprit Op ongebruikte stukken, bijvoorbeeld langs de randen van een te breed pad, tegen de gevel van het huis, voor een ongebruikte oprit
Windstille hoekjes

In diepe voegen want daar verzamelt zand en dat is een stukje bodem voor een plant

Diepe voegen In windstille hoekjes waar zand en bladeren zich verzamelen
Verzakkingen In verzakkingen in de verharding, want dat is een putje waar zand en bladeren zich verzamelen

 

Kies op basis van onderstaande beschrijvingen welk type verharding van toepassing is.

 

Open verharding Open verhardingen zijn verhardingen uit losse materialen met meestal verschillende diameter, zoals grind, steenslag, dolomiet,...
Halfopen verharding

Halfopen verhardingen zijn verhardingen met voegen. Vaste kleinere elementen zoals kasseien, dallen en klinkers worden aan elkaar gelegd. De vaste elementen kunnen uit natuurlijk materiaal of uit gefabriceerde betonelementen bestaan.

Gesloten verharding

Gesloten verhardingen zijn verhardingen zonder voegen (behalve enkele uitzettingsvoegen), die in een lopende vorm in één stuk worden aangebracht zoals beton en asfalt.

Een houten terras is een verharding die zweeft boven de grond. De houten planken liggen op dragers in beton of metaal om contact tussen hout en bodem te vermijden. Als het hout de bodem raakt, gaat het rotten.

Document acties