Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste planten Tussen bomen en struiken
Document acties

Tussen bomen en struiken

Tussen bomen en struiken vestigen zich allerlei soorten planten: kruiden en grassen, maar ook houtige planten. Dat is geen probleem, dat is normaal.

tussen bomen en struikenNaakte bodem komt niet voor in de natuur, toch niet lang. Veel planten, die vaak als onkruiden aanzien worden zijn erop gericht om snel open plekken in te nemen. Ze kiemen snel, groeien snel en zorgen snel voor veel zaad dat makkelijk verspreidt. Voorkom dus dat stukken grond onbeplant zijn. Je kan er planten zetten die je mooi vindt, dan is de kans op ongewenste veel kleiner.

Een natuurlijk bos herbergt vier lagen. Van hoog naar laag zijn dat een boomlaag, een struiklaag, een kruidlaag en een strooisellaag. Het nabootsen van al die lagen in je beplanting is ook ideaal om ongewenste plantengroei tegen te gaan. Als je niet op elke laag planten voorziet dan zullen er van nature planten beginnen groeien die deze plek innemen.

Onkruiden bij aanplant van de bomen en struiken

Aanvankelijk, bij de aanplant van je bomen en struiken, is er nog geen natuurlijke kruid- en strooisellaag aanwezig. Er is ook nog maar weinig schaduw want je houtige gewassen zijn nog klein en iel. Onkruiden hebben op dat moment vrij spel. Je kan zelf wel één en ander doen om onkruiden te voorkomen.

Voorkomen

 • Tijdelijke organische bodembedekkingBij aanplant van bomen en struiken
  Bedek de bodem met een laag verhakseld hout, boomschors of andere afbreekbare mulch.  Ongewenste planten krijgen het dan (tijdelijk) moeilijk om te kiemen. Dit is een eenmalige werkwijze. Je kan dit beter niet keer op keer herhalen want dan krijg je flinke aanrijking van de bodem wat opnieuw een hele boel ongewenste planten zoals brandnetels in de hand speelt. Je combineert het aanbrengen van mulch best met de aanplant van geschikte bodembedekkende planten. Zolang de aangeplante bodembedekkers nog klein zijn, is mulch ideaal om concurrerende kruidgroei te onderdrukken. Zo gauw de planten de bodem volledig bedekken, is het organisch materiaal verteerd. Bomen en struiken plant je in de winter (november, december, januari). Een kruidlaag plant je in april. Je moet dus enkele maanden overbruggen met een mulchlaag.
 • Bladeren en strooisel
  Laat de herfstbladeren liggen. Een dik pak bladeren zorgt ervoor dat ongewenste kruidgroei geen kans krijgt. Je bevordert zo een gesloten kringloop. Voedingsstoffen die door boom- en struiklaag uit de bodem opgenomen werden voor de groei van de bladeren komen weer op de bodem terecht. Door de bladeren te laten verteren, wordt de bodem komen de voedingsstoffen weer in de bodem terecht waar ze opnieuw beschikbaar zijn voor je planten.

Alternatieven

Het bestrijden van ongewenste kruidgroei onder een houtige aanplant kan je doen door wieden, hakken en schoffelen of maaien. Dat kan zolang er geen onderbegroeiing werd aangeplant. Zodra je beplanting zich wat gevestigd heeft beperk je het onderhoud best tot wieden, zo beschadig je de aanplant en de wortels niet.

 • Maaien
  Uiteraard kan je ook maaien tussen en rond houtige gewassen, tenminste als ze voldoende ver uit elkaar staan. De intensiteit van het maaien hangt grotendeels af van het gewenste resultaat. Maaien betekent bovengronds afsnijden. Al naargelang de omvang van het terrein, kan dat met een bosmaaier, een grasmachine, een zeis of een sikkel. Een mooi gazon van gras krijg je niet zo snel onder bomen en struiken. Het maaien dient hier dan ook eerder om grote ongewenste planten weg te houden dan om een gazon te krijgen.
 • Hakken en schoffelen
  hakken en schoffelen is beperkt tot net na de aanplant. Het beste moment om met hak of schoffel op pad te gaan is bij zonnig en droog weer, na een periode van regen. Dan is de bovenste grondlaag voldoende opgedroogd. Zonnig weer is nodig zodat het losgehakt onkruid dadelijk verwelkt. Hakken bij vochtig en bewolkt weer heeft geen zin tenzij u het onkruid onmiddellijk uit de aarde verwijdert.
  Het aantal keer schoffelen hangt af van de leeftijd van de aanplanting. Tot drie jaar na de aanleg van een houtige vegetatie is veelvuldig schoffelen nodig. Reken op zes tot acht hakbeurten per jaar om ongewenste kruiden uit een aanplanting te weren.
 • Wieden
  Bij een goede aanleg en een juiste keuze van de bodembedekking, moet maximaal zes keer wieden per jaar volstaan gedurende een viertal jaar na de aanplanting. Bij een volgroeide aanplant is een jaarlijkse controle van het plantsoen voldoende.

Onkruiden bij aanplant de kruidlaag onder bomen en struiken

Zodra je kruidachtigen aanplant onder bomen en struiken, verandert het beheer. Je plant ze aan in april.

Voorkomen

 • Plant de juiste planten op de juiste plaats.
 • Kies planten met bodembedekkende eigenschappen.
 • Ga voor een hoge plantdichtheid zodat de beplanting snel dichtgroeit.

AlternatievenAanplant kruidlaag onder bomen en struiken

 • De eerste drie jaar moet je 3 tot 4 keren per seizoen wieden.
 • Na drie jaar volstaat 1 wiedbeurt per seizoen, in maart of april.
 • Vermijd hakken en schoffelen want zo behoud je blote en omgewoelde aarde, een ideale groeiplaats voor heel wat “onkruiden”.

Droge grond

Valse salie (Teucrium scorodonia)  
Eikvaren (Polypodium vulgare)

Vochtige grond

Hondsdraf (Glechoma hederacea)
Kleine maagdenpalm (Vinca minor)
Schuimkaars (Tiarella cordifolia)