Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Rapporteren en bijhouden gebruiksgegevens

Rapporteren en bijhouden gebruiksgegevens

Openbare diensten, land- en tuinbouwers en andere terreinbeheerders moeten in bepaalde gevallen hun pesticidengebruik doorgeven of bijhouden.

Gebruiksjaar 2023

Welke gebruiksgegevens houd je bij of geef je door?

  • de plaats van het gebruik;

  • de productnaam;

  • het toelatingsnummer;

  • de hoeveelheid die gebruikt is in dat jaar.

  • het afwijkingsnummer (voor openbare diensten)

Openbare diensten

Voor openbare diensten geldt vanaf 1 januari 2015 een verbod op het gebruik van pesticiden op terreinen. Pesticiden kunnen enkel nog gebruikt worden als de beheerder of het openbaar bestuur een afwijking van het verbod gekregen heeft.

  • Als er geen pesticiden gebruikt worden voor deze terreinen, moet er niet gerapporteerd worden.
  • De Vlaamse overheid, de provinciale overheden, de gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en de polders en wateringen rapporteren jaarlijks vóór 1 april na het gebruiksjaar de gebruiksgegevens aan de VMM.
  • Andere organisaties die een openbare dienst verlenen houden het gebruik per goedgekeurde afwijking gedurende 5 jaar bij . De VMM kan dit steeds opvragen.

Land- en tuinbouw

In beschermingszones voor drinkwaterproductie uit grondwater moeten ook land- en tuinbouwers hun gebruiksgegevens bijhouden, verzameld per gebruiksjaar, voor een periode van 5 jaar.

De gebruiksgegevens moeten niet gerapporteerd worden. De VMM kan wel de gebruiksgegevens opvragen.

Particulier

Als particulier hoef je niets bij te houden of te rapporteren. Gebruik in je tuin geen synthetische herbiciden en zo weinig mogelijk andere pesticiden en doe dat zeker volgens de voorschriften op het etiket.

Andere gebruikers

Alle andere terreinbeheerders die pesticiden gebruiken moeten de gebruiksgegevens bijhouden, verzameld per gebruiksjaar, voor een periode van 5 jaar.

De gebruiksgegevens moeten niet gerapporteerd worden. De VMM kan wel de gebruiksgegevens opvragen.

Document acties