Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Synthetische herbiciden

Synthetische herbiciden

Het gebruik van pesticiden door particulieren kwam naar aanleiding van het debat rond glyfosaat ter discussie. De Federale overheid besliste het gebruik van synthetische herbiciciden uit te faseren voor de particulier.

Heb je een specifieke vraag? Ga dan naar onze Fytoweb.

Verbod voor de particulier

Vanaf 6 oktober 2018 zijn het gebruik en de verkoop van synthetische totaalherbiciden (zoals glyfosaat) voor niet-professionele gebruikers verboden. Dit betekent dat je als particulier deze middelen niet meer mag gebruiken in je tuin, je oprit of terras. Ook niet als je nog een voorraad hebt. Je zal ze ook niet meer aantreffen in het tuincentrum. Hetzelfde geldt vanaf 1 januari 2019 voor de verkoop van alle andere synthetische herbiciden. Vanaf 1 januari 2020 mag je ze ook niet meer gebruiken.

Het verbod voor de particulier is genomen vanuit het voorzorgsprincipe. Dat stelt dat we met pesticiden op de meest voorzichtige manier moeten omspringen, zolang we niet kunnen aantonen dat het onschadelijk is.

  • Op wereldschaal staat het product glyfosaat stevig ter discussie. Verschillende onderzoeken komen namelijk tot andere conclusies waardoor er geen duidelijkheid is over de impact die de stof heeft op mens en milieu.
  • In het voorjaar 2017 kwam aan het licht dat de producenten van glyfosaat kosten noch moeite spaarden om de studies te beïnvloeden die moesten aantonen dat de stof veilig is wat de betrouwbaarheid van de studies sterk ondermijnt.
  • Verschillende studies tonen aan dat de amateurgebruiker pesticiden vaak niet correct en veilig toepast. Zo ontbreekt vaak de gepaste beschermende kledij (bv. handschoenen) en worden de gebruiksvoorschriften niet gevolgd (bv. een te hoge dosering).

Geen verbod voor de professionele gebruiker

Wie op professioneel vlak pesticiden toepast, heeft daarvoor een fytolicentie nodig. Deze licentie krijg je pas na het volgen van de nodige opleiding of na het aantonen van vakbekwaamheid. Professionelen kennen de risico’s van pesticiden goed, beschikken over het juiste materiaal om ze veilig toe te passen en zijn op de hoogte van de gebruiksvoorschriften. Het verbod geldt niet voor de professionele gebruiker die beschikt over zo'n fytolicentie.

Dit betekent dat een tuinaannemer nog wel synthetische herbiciden mag gebruiken bij zijn klanten. Hij heeft namelijk een fytolicentie.

Ook landbouwers hebben een fytolicentie en mogen nog altijd synthetische herbiciden gebruiken op hun velden. Ze doen dit volgens de regels van de geïntegreerde gewasbescherming om zo weinig mogelijk pesticiden te gebruiken maar nog steeds hun oogst te verzekeren.

Meer info over de fytolicentie op www.fytolicentie.be

Geen pesticiden nodig!

Bijna alle problemen in je tuin en op je oprit kan je zonder pesticiden oplossen via de bestrijdingswijzer op deze website.

Ga naar de bestrijdingswijzer

Het is natuurlijk beter om problemen te voorkomen zodat je niet al te vaak moet ingrijpen. Op mijn gifvrije tuin vind je veel tips voor ontwerp en aanleg van je tuin, terras en oprit.

Ga naar Mijn gifvrije tuin

Handhaving

Het toezicht op het verbod zit vervat in het milieuhandhavingsbesluit. De gemeente en de lokale politie kunnen dus optreden tegen het gebruik van synthetische herbiciden door particulieren.

Document acties