Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Minimumgebruik of verbod

Minimumgebruik of verbod

Sinds het voorjaar van 2013 gelden nieuwe regels over het gebruik van pesticiden op een aantal specifieke terreinen.

Deze terreinen zijn gekozen om:

  • het oppervlaktewater, grondwater en drinkwater te beschermen;
  • de volksgezondheid te beschermen.

Op sommige terreinen geldt een volledig verbod, op andere is een minimumgebruik toegelaten als andere methoden niet volstaan.

Welke wetgeving geldt voor welk terreintype vind je via deze pagina's.

Minimumgebruik

Een minimumgebruik houdt in:

  • je realiseert een daling van het pesticidengebruik op dit terrein;
  • je mag pesticiden alleen pleksgewijs (niet de omliggende ruimte) gebruiken. Waar het kan, moet gekozen worden voor niet-chemische alternatieven. Enkel de pesticiden die erkend of toegelaten zijn, mogen worden gebruikt. De toepassingsvoorschriften moeten strikt gerespecteerd worden;
  • als een terrein (her)aangelegd wordt, moet het ontwerp getoetst worden aan een beheer zonder pesticiden (pesticidentoets). Zo wordt al van bij het ontwerp van terreinen rekening gehouden met een pesticidenvrij beheer.

 

Verharde terreinen groter dan 200 m², private sport- en recreatiedomeinen

 

Verbod

Voor de terreinen waar een verbod geldt, mogen geen pesticiden toegepast worden.

In specifieke omstandigheden kan er afgeweken worden van dit verbod.

Document acties