Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Afwijking van verbod Procedure 2 - acuut gevaar

Procedure 2 - acuut gevaar

Procedure 2 geeft uitleg wat je moet doen wanneer er een acuut gevaar is en niet-chemische bestrijdingsmethodes kunnen gebruikt worden.

Deze procedure is van toepassing als er een acuut gevaar bestaat voor de volksgezondheid of voor de veiligheid. Het acuut gevaar is gelinkt aan een soort en is redlijkerwijze niet te voorzien.

Mogelijk kan het gaan om:

  • maatregelen die verspreiding van epidemieën helpen voorkomen.
  • maatregelen om tijgermuggen, zwarte weduwe of andere gevaarlijke soorten die met goederen werden geïmporteerd te bestrijden

Verloop van de afwijkingsaanvraag - Procedure 2

 

Stap 1. U hebt een probleem dat een acuut gevaar inhoudt voor de volksgezondheid of de veiligheid van de mens.

U contacteert bij voorkeur een expert ter zake die u adviseert over hoe u het probleem kunt aanpakken.

U gaat na of chemische bestrijding de enige haalbare oplossing is.

 

Stap 2. U kunt op elk moment een dossier indienen.

Stuur een mail met “Afwijking P2 - Acuut gevaar - ‘naam aanvrager” als onderwerp naar pesticidenreductie@vmm.be met het afwijkingsdossier als bijlage.

U vult op het aanvraagformulier P2 de gevraagde gegevens in.

Scan het ingevulde document in en stuur dit document door als PDF.

Voeg eventueel foto’s toe die de problematiek schetsen.

 

Stap 3. De VMM behandelt uw dossier. In deze periode kan de dossierbehandelaar u contacteren voor verduidelijking.

 

Stap 4. U wacht 24 uur na het versturen van de mail.

Twee mogelijkheden:

  1. u krijgt geen reactie op uw verzonden mail binnen de 24 uur en mag het product gebruiken;
  2. u krijgt wél een reactie op uw verzonden mail:
    1. u mag het product gebruiken;
    2. u mag het product gebruiken met een aantal randvoorwaarden;
    3. u krijgt een alternatief voorstel om het probleem te bestrijden.

U krijgt een afwijkingsnummer toegekend.

 

Stap 5. U houdt de gebruikte hoeveelheden bij gedurende de volgende 5 jaar.

 

Extra voor de Vlaamse overheidsinstellingen en lokale besturen:

Rapporteer vóór 1 april van het volgende jaar via de online inventaris. In de online inventaris wordt het afwijkingsnummer gemeld.

Gerelateerde inhoud
Document acties