Gebruik geen pesticiden
Home Pesticiden gebruiken Afwijking van verbod Procedure 5 - probleemterrein

Procedure 5 - probleemterrein

Procedure 5 bevat terreinen die niet om te vormen zijn zonder onevenredige hoge kosten of terreinen waar de alternatieve bestrijding onevenredig hoge kosten met zich meebrengt en waar slechts eenmaal pesticiden nodig zijn om het terrein daarna pesticidenvrij te beheren.

Hieronder vallen twee soorten terreinen.

  1. Terreinen waar een probleemsituatie zich voordoet, waar de alternatieve bestrijding onevenredig hoge kosten met zich meebrengt en waar slechts eenmaal pesticiden nodig zijn om het terrein daarna op een efficiënte manier pesticidenvrij te beheren.
  2. Terreinen die niet om te vormen zijn zonder onevenredig hoge kosten of waar heraanleg niet leidt tot een efficiënt pesticidenvrij onderhoud.

 

Wat met sportterreinen?

 

Specifiek voor de sportvelden ontwikkelde de VMM na overleg met sectororganisaties ISB, Bloso en VVG een toetsingskader met daarin een vereenvoudigde procedure 5 voor bepaalde probleemsituaties op sportvelden. Valt het probleem dat je hebt op het sportveld of het sportterrein niet onder de voorwaarden van de vereenvoudigde procedure dan dien je een volledig dossier in volgens procedure 5.

Verloop van de afwijkingsaanvraag - Procedure 5

 

Stap 1. In overleg met de verschillende diensten en experts maakt u het dossier op en gaat na met behulp van het toetsingskader of uw situatie in aanmerking komt voor een verkorte procedure.

Gelieve er hierbij op te letten dat u voor één probleem ook één formulier instuurt. Een sportterrein waar u zowel onkruiden als schimmels wil bestrijden vraagt dus twee aanvragen.

Deze afwijkingsaanvraag moet bekrachtigd worden door de bevoegde verantwoordelijke of officiële vertegenwoordiger. Voorbeelden zijn voor de gemeente: het College van Burgemeester en Schepenen; voor een agentschap: de Administrateur generaal

 

Stap 2. U kunt op elk moment een dossier indienen.

Stuur een mail met “Afwijking P5 - Probleemterrein - ‘naam aanvrager’” als onderwerp naar pesticidenreductie@vmm.be met het afwijkingsdossier als bijlage.

 

Voor de afwijkingsaanvraag vult u het aanvraagformulier P5 in, dat u onderaan deze pagina kan vinden onder gerelateerde inhoud.

Scan het ingevulde document in en stuur dit document door als PDF.

Voeg toe

  1. foto’s die de problematiek schetsen.
  2. kaart met de intekening van het terrein.

 

Stap 3. De VMM behandelt uw dossier. In deze periode kan de dossierbehandelaar u contacteren voor verduidelijking, het aanleveren van bijkomende info of een overleg.

 

De gevraagde bijkomende info stuurt u via mail naar pesticidenreductie@vmm.be met als onderwerp: “Afwijking P5 - Probleemterrein - ‘naam aanvrager’ - bijkomende info”. Duidelijke verwijzing naar het dossier is noodzakelijk om dit administratief te kunnen opvolgen.

 

Stap 4. U wacht vooraleer u chemisch gaat bestrijden totdat u een uitspraak hebt ontvangen van de VMM.

U krijgt een afwijkingsnummer toegekend.

U houdt rekening met de randvoorwaarden.

Stap 5. U houdt de gebruikte hoeveelheden bij gedurende de volgende 5 jaar.

 

Extra voor de Vlaamse overheidsinstellingen en lokale besturen:

Rapporteer vóór 1 april van het volgende jaar via de online inventaris. In de online inventaris wordt per locatie gerapporteerd.  Noteer het afwijkingsnummer.

Gerelateerde inhoud
Document acties