Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste dieren

Ongewenste dieren

Hier vind je een beschrijving van de ongewenste dieren, preventieve maatregelen en eventuele alternatieve bestrijdingsmethoden.

Bijen en hommels
Alle bijen- en hommelsoorten hebben het moeilijk. Dood ze niet en vernietig hun nesten niet.
Buxusmot
De rupsen van de buxusmot kunnen schade aanrichten aan je buxushaag of -bollen. Hoe pak je dit aan? Controleer regelmatig de buxus zodat je kan ingrijpen voor het té erg wordt.
Houtworm
De houtworm is de larve van de houtkever, een klein bruin kevertje van ongeveer 2 mm met een stompe snuit. Het legt eitjes op onbehandeld hout. De larve vreet zich in het hout en maakt gaatjes van ongeveer 1 mm. Uit de gaatjes valt houtstof. De houtworm kan grote schade aanbrengen aan meubelen en houten vloeren. Andere houtaantasters zoals larven van de boktor, maken grotere gaten.
Kakkerlakken
Kakkerlakken komen in contact komen met organisch afval, en dus dragen ze dikwijls schimmel- en ziektekiemen.
Mieren
Mieren in de tuin vormen zelden een probleem. Vliegende mieren kunnen in de zomer en in de herfst wel voor hinder zorgen, vooral binnenshuis. Dit zijn paringszwermen. Na de paring verliezen de koninginnen hun vleugels en sterven de mannetjes. Het zwermen is dus maar van korte duur. Mierensoorten hebben in de natuur een hoge ecologische functie. Ze eten bepaalde insecten en houden die populaties dus mee in toom.
Mollen
Mollen zijn nuttige dieren die leven van wormen en insectenlarven. Stel je eerst de vraag of de molshopen in je tuin echt hinderlijk zijn vooraleer je mollen bestrijdt.
Motten
De larven van de kleermot voeden zich met de eiwitten in dierlijke vezels, bijvoorbeeld wol of veren. Kleding uit katoen of linnen wordt niet aangetast. Aangetaste kleren krijgen gaten en breiwol valt uit elkaar.
Muggen
Muggen zijn erg vervelend. Maar zonder muggen zijn er geen muggenlarven die voer zijn voor heel wat vissen. Volwassen muggen zijn ook een belangrijke voedselbron voor onder andere vissen, amfibieën, spinnen en vleermuizen.
Muizen
De voortanden van muizen blijven hun hele leven groeien en daarom knagen ze voortdurend. Zo beschadigen ze elektrische bedrading, houtwerk,... Binnenhuis veroorzaken ze soms geur- en lawaaihinder.
Ratten
Ratten kunnen materiële schade toebrengen en zijn ook drager van pathogenen (zoals Salmonella spp. en Toxoplasma gondii) die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen. Contacteer bij grote overlast het gemeentebestuur.
Slakken
Slakken eten algen en schimmels maar ook groenten en fruit. Het zijn vaak ongewenste gasten in de moestuin. Ze vormen een voedselbron voor egels, spitsmuizen, kikkers, padden, vogels (merel, lijster, spreeuw) en bepaalde insecten. De mens lust ook wel eens een slakje zoals de alikruik of de wijngaardslak.
Vliegen
Vliegen leven overal op mest, op dode dieren, op afval, maar ook op vers voedsel. Wij kunnen het stellen zonder de vlieg, hoewel we hun larven gebruiken om te vissen. Voor vogels (zwaluw, mees, mus,...), kikkers, spinnen en hagedissen vormt de vlieg een belangrijke voedselbron. Door van de ene plaats naar de andere te vliegen, verspreiden ze ziektekiemen.
Vlooien
Heel wat warmbloedige dieren dragen parasieten met zich mee, vlooien zijn daar een voorbeeld van. Ze voeden zich met bloed van hun gastheer, produceren eitjes die op de grond vallen. Uit de eitjes komen larven die van organisch materiaal leven in het nest van het huisdier, de vloerbekleding, … Deze larven verpoppen en worden zo volgroeide vlooien. Vlooien van huisdieren zoals de hondenvlo en de kattenvlo zijn ook voor ons als mens geen erg leuke huisgenoten. Ze zuigen ook bij ons bloed met jeukende beten tot gevolg.
Vogels
Vogels in de moestuin kunnen wel eens van de oogst (van bessen, druiven, aardbeien, kersen, erwten) eten. In het gazon kunnen ze schade aanrichten door de grasmat om te woelen op zoek naar wormen en insecten.
Wespen
Wespen zijn nuttige dieren. Ze zorgen voor de bestuiving van bloemen en vangen lastige en schadelijke insecten. Wespen steken als hun nest dreigt te worden verstoord of als ze in het nauw gedreven worden.
Woelratten/-muizen
Woelratten zijn ondanks hun naam geen echte ratten en woelmuizen geen echte muizen. Woelmuizen en -ratten zijn echte planteneters en leven grotendeels ondergronds. Ze knagen aan de zachte ondergrondse plantendelen van bijvoorbeeld bloembollen, groenten en vruchtenbomen maar durven ook wel eens plantenstengels afbijten en opeten.
Document acties