Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste dieren Muizen
Document acties

Muizen

De voortanden van muizen blijven hun hele leven groeien en daarom knagen ze voortdurend. Zo beschadigen ze elektrische bedrading, houtwerk,... Binnenhuis veroorzaken ze soms geur- en lawaaihinder.

Huismuis

Huismuis - origineel door George Shuklin

Omdat echte muizen, zoals de huismuizen en bosmuizen goede klimmers zijn, geraken ze overal bij. In de zomer leven ze ook buiten. Huismuizen kunnen ziekten overbrengen. Ze zijn vooral een probleem in voedselopslagplaatsen.
Woelmuizen en woelratten leven vooral ondergronds en knagen aan knollen, bollen, wortels en soms aan boomschors. Ze kunnen volledige graszoden aantasten door de wortels op te eten. Ze worden apart behandeld omdat ze een helemaal andere levenswijze hebben dan de “echte muizen” die we in en om huis tegenkomen.

Spitsmuizen zijn geen muizen, ondanks hun naam. Het is geen knaagdier maar een insecteneter. Ze verwerken dagelijks hun eigen gewicht aan insecten. Tijdens strenge winters zoeken ze beschutting in huizen maar veel meer dan overwinteren doen ze daar niet. Je zal er zelden last van hebben. Opgelet! Heel wat spitsmuissoorten zijn beschermd. Dit geldt voor de veldspitsmuis, de dwergspitsmuis, de tweekleurige dwergspitsmuis, de huisspitsmuis en de waterspitsmuis.

Voorkomen

Muizen in huis Voedsel in huis lokt muizen. Sluit daarom voedselvoorraden goed af, ook die voor uw huisdieren. Zorg er ook voor dat muizen uw huis niet binnenkomen. Dicht openingen af die als ingang voor muizen kunnen dienen.

Muizen in de tuin. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan. Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af. Hang nestkasten op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen (landelijk gebied). Dat zijn de natuurlijke vijanden van muizen en ratten. Zij houden de populatie onder controle.

Alternatieven

Muizen in huis of in de tuin Vallen bestaan in vele soorten. Voor de meer diervriendelijke gifvrije alternatieven van bestrijding raadpleeg je de gids "Diervriendelijk beheer van muizen en ratten in en rond de woning".