Gebruik geen pesticiden
Home Bestrijdingsgids Ongewenste dieren Ratten
Document acties

Ratten

Ratten vind je zowat overal. Dat is ook normaal. Alleen kunnen ratten in sommige situaties wel echt overlast bezorgen. Ratten kunnen materiële schade toebrengen door te knagen of te graven. Ze kunnen ook ziektekiemen verspreiden die overgedragen kunnen worden naar vee, huisdieren en mensen. Contacteer bij grote overlast het gemeentebestuur.

Bruinerat

Bruine rat - origineel door Ian Kirk

Voorkomen

Ratten in huis

  • Voedsel in huis lokt ratten. Sluit daarom voedselvoorraden goed af.
  • Zorg er ook voor dat ratten uw huis niet binnen geraken. Dicht openingen die als ingang kunnen dienen.


Ratten in de tuin

  • Breng tuinafval en keukenafval naar de composthoop. Op de composthoop hoort geen gekookt eten of vlees want dat trekt net muizen en ratten aan.
  • Kies voor een gesloten compostbak en plaats de bak op stoeptegels zodat ratten er niet onder kunnen graven.
  • Voeder kippen niet te veel en vroeg op de dag zodat er 's nachts geen ratten aangetrokken worden.
  • Sluit voedselvoorraden en bewaarplaatsen van groenten goed af.
  • Hang nestkasten op voor roofvogels zoals torenvalken en uilen (landelijk gebied). Dat zijn de natuurlijke vijanden van ratten. Zij houden de rattenpopulatie mee onder controle.

Diervriendelijk bestrijden

Lees voor uitgebreide informatie de folder 'diervriendelijk beheer van ratten en muizen'

Mechanisch bestrijden

Vallen en klemmen bestaan in vele soorten. Rattenklemmen, geplaatst in een bakje waar alleen ratten en muizen in kunnen zijn een goede oplossing. De klem zorgt voor een snelle doding en je vermijdt vangsten van de meeste andere dieren. Door het bakje te plaatsen waar je vaak ratten ziet of bij holen én door er even in voor te voederen verhoog je je kansen op succes. Ratten zijn schuw, het duurt vaak even voor ze gewend zijn aan het bakje en er in durven komen. Het helpt als je de val zo weinig mogelijk met blote handen aanraakt, draag handschoenen om minder geur op de val achter te laten.

Toch vergif?

Doe liefst beroep op een professional of op je gemeente. Zij weten hoe en waar ze vergif op een goede en efficiënte manier moeten uitleggen. Zo is er zo min mogelijk risico op doorvergiftiging en resistentievorming.

Ga je zelf aan de slag zorg er dan voor dat je een goed product koopt dat geschikt is voor de bestrijding van ratten in de tuin dan wel in huis. Producten voor binnengebruik mag je niet altijd buiten toepassen en omgekeerd. Leg gif niet zomaar open en bloot maar in een gesloten bakje met een opening van maximaal 6 cm. Zo kunnen ratten aan het gif maar je huisdier niet.